1886 grundade Robert Bosch sin Verkstad för precisionsmekanik och elektroteknik” i Stuttgart. Detta var startpunkten för dagens globala företag. Företagets styrkor har från första början varit dess innovationskraft och sociala engagemang.